2018-224-01898 Ekstern lektor med opdateret viden om belysningsstandarder og lystekniske forhold (København)

<p>Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) på Aalborg Universitet i København søger en ekstern lektor til undervisning på uddannelsen ’Lighting Design’. Stillingen er knyttet til forskningsafdelingen Bygningers Energieffektivitet, Indeklima og Bæredygtighed, som rummer et stærkt forskningsmiljø vedr. lys i bygninger.</p>

Stillingsbeskrivelse

Stillingen omfatter undervisning i lystekniske forhold og gældende standarder vedr. elektrisk belysning i kurset Lighting Fundamental, der indgår i kandidatuddannelsen Lighting Design. Dertil kommer vejledningsopgaver i relation til de studerendes projektarbejde. Kandidaten skal have ”fingeren på pulsen” med hensyn til, hvad der rører sig i erhvervet og forskningsmæssigt inden for lystekniske forhold og standarder, såvel nationalt som internationalt. Derudover skal kandidaten have kendskab til eksperimentel forskning og have et internationalt fagligt netværk. Undervisningserfaring er et krav, ligesom kandidaten skal være bekendt med AAU´s tilgang til og brug af problembaseret læring (PBL).

Det er SBi's ambition at bidrage på internationalt niveau til at udvikle metoder og processer, der med udgangspunkt i menneskets behov fremmer de bedste energieffektive belysningsløsninger. Derudover ønsker SBi, gennem et tæt samarbejde med erhvervet, at højne undervisningen på området. SBi ønsker at fremme praksisnær undervisning og en tværvidenskabelig innovation i tæt kontakt til hvad der sker i erhvervsmæssig sammenhæng.

Der er tale om en fast stilling. I efterårssemesteret 2018 bliver der tale om 50 timers undervisning, forberedelse og vejledning, og herefter 10-50 timer per halvår. Det konkrete timetal aftales forud for hvert semester.

Kvalifikationer

Du skal have ingeniørteknisk baggrund på kandidatniveau samt yderligere kvalifikationer på højt niveau, fx særlige specialer, kundskaber eller praksiserfaring opnået gennem ansættelse inden for fagets område. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget. Der lægges vægt på, at ansøgeren har både solid undervisningserfaring og tilknytning til erhvervslivet og industrien i relation til undervisningsemnerne beskrevet ovenfor.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Forskningschef Søren Aggerholm, tlf. 99 40 23 97, soa@sbi.aau.dk.

Ansøgning

Du opfordres til at gøre din skriftlige ansøgning kort (maksimalt to sider) og vedlægge kopi af eksamensbeviser, CV med oplysning om tidligere beskæftigelse, opgaver og undervisningserfaring samt evt. publikationsliste til brug ved den faglige bedømmelse. Vi skal modtage din ansøgning senest 30. juli 2018 via ’søg online’-funktionen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (Ansættelsesbekendtgørelsen), samt aftale mellem Finansministeriet og AC (Akademikernes Centralorganisation) om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet).

Stillingsnummer

2018-224-01898

Ansøgningsfrist

Mon Jul 30 00:00:00 CEST 2018

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.